Close
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI

Unvanı : NOVA Teknik Cihazlar Tic. Ltd. Şti. Adres : Necatibey Cad. No:70/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul

Telefon : 0212 292 07 640 (212) 243 93 43 – 0 (212) 293 95 58

E-Posta : info@probike.com.tr

 

1.2 ALICI (TÜKETİCİ)

Adı- Soyadı : xxxx

Adres : xxxx

Telefon : xxxx

E-Posta : xxxx

 

MADDE 2 - ÜRÜN, BEDEL, ÖDEME VE TESLİMAT

Bu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı'ya ait www.NOVA.com.tr isimli internet sitesinden ("Internet Sitesi") elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”)satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

  • Ödeme Bilgileri
  • Ödeme Toplamı
  • Teslimat Bilgileri
  • Fatura Bilgileri

 

MADDE 3 - CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ

3.1. Alıcı’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır.

3.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya bu hakkın kullanıldığınınSatıcı’nınNecatibey Cad. No:70/B Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak veyakalıcı veri saklayıcısı ile info@NOVA.com.tr e-posta adresine gönderilecek bir e-posta aracılığı ilebildirilmesi gerekmektedir.

3.3. Alıcı, cayma hakkını kullanırken;

  • Alıcı’ya veya Alıcı’nınteslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)
  • Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleriSatıcı’yateslim etmesi gerekmektedir.

Cayma halinde ilgili Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde geri gönderilmesi zorunludur.Anlaşmalı kargo firmamızYurtiçi Kargo’nun(Tüketici'ye Ürün teslimatını yapmış veya bir başka yakın) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. (***) Alıcı’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nınTüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

3.4. Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen malın değerinin Alıcı’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın Alıcı’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde (örneğin ürün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği tüketici sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedebilir.) Alıcı’nın, Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

3.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

3.6. Cayma bildirimi yapılmadan Satıcı’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır.Alıcı bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder. Cayma hakkı kullanılabilen ürünlerde, yasal olarak, ürünün olağan kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak Tüketici’nin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici’nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) Satıcı’ya tazmin etmesi gerekir. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan Satıcı’nın adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

3.7. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

4.2. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, Satıcı’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

4.3. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere Alıcı katlanacaktır.

4.4. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, Satıcı tarafından ödenecektir.

4.5. Tüketici’nin kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda Satıcı’ya sorumluluk atfedilemez.

4.6. Taraflar, haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve Alıcı’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını almasıhalinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır.

4.7. Satıcı, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde, bu durumu 3 (üç) gün içindeyazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Alıcı’ya bildirir ve 14 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemez.

4.8. Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde kargo masrafı Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

4.9. Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine kadarSatıcı ürünün tesliminden imtina eder.

4.10. Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı’ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürününün varsa emsali ile değiştirilmesini veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürünün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Satıcı’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.11. Alıcı,ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki Satıcı iletişim kanalları ile Satıcı’ya bildirebilir.

4.12. Alıcı tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

 

MADDE 5 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı ve Alıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan SiparişÖn Bilgilendirme Formu’ndayazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve (ilgili Sözleşme ayrıca Alıcı’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir.) tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Ürün'ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.